Civiltiesības


 # Konsultācijas civiltiesībās (lietu un saistību tiesībās)
 # Līgumu, vienošanās, projektu sagatavošana
 # Līgumu risku novērtēšana, korekcijas
 # Zaudējumu atlīdzība
 # Mantojuma lietas
 # Patērētāju tiesību aizsardzība
 # Fiziskās un juridiskās personas maksātnespēja
 # un citas lietas


Pakalpojuma maksa  tiek noteikta savstarpēji vienojoties pirms katra konkrēta pakalpojuma izpildes uzsākšanas. Maksa var atšķirties  atkarībā no lietas faktisko apstākļu sarežģītības pakāpes, veicama darba apjoma, un pakalpojuma sniegšanas kārtības (vienkāršās vai steidzamās).Tiesvedība un klientu interešu pārstāvēšana


 

 # Prasības pieteikumi
 # Pretprasības
 # Paskaidrojumi (prasībai, pretprasībai, apelācijai, kasācijai)
 # Apelācijas sūdzības
 # Kasācijas sūdzības 
 # Fizikās un/vai juridiskās personas intereses pārstāvība (tiesās, šķīrējtiesās, iestādēs, u.c.)


Pakalpojuma maksa  tiek noteikta savstarpēji vienojoties pirms katra konkrēta pakalpojuma izpildes uzsākšanas. Maksa var atšķirties  atkarībā no lietas faktisko apstākļu sarežģītības pakāpes, veicama darba apjoma, un pakalpojuma sniegšanas kārtības (vienkāršās vai steidzamās).

Izveidoja SIA Helio Media

 .