Civiltiesības

Civiltiesību jurists

 # Konsultācijas civiltiesībās (lietu un saistību tiesībās)
 # Līgumu, vienošanās, projektu sagatavošana
 # Līgumu risku novērtēšana, korekcijas
 # Zaudējumu atlīdzība
 # Mantojuma lietas
 # Patērētāju tiesību aizsardzība
 # Fiziskās un juridiskās personas maksātnespēja
 # un citas lietas


Tiesvedība un klientu interešu pārstāvēšana

Tiesvedība un klientu interešu pārstāvēšana

 

 # Prasības pieteikumi
 # Pretprasības
 # Paskaidrojumi (prasībai, pretprasībai, apelācijai, kasācijai)
 # Apelācijas sūdzības
 # Kasācijas sūdzības 
 # Fizikās un/vai juridiskās personas intereses pārstāvība (tiesās, šķīrējtiesās, iestādēs, u.c.)


Pakalpojuma maksa  tiek noteikta savstarpēji vienojoties pirms katra konkrēta pakalpojuma izpildes uzsākšanas.

 .