Andris Urbāns
Individuāli praktizējošs jurists

Izglītība:

12.2012.  Maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

08.1992. – 03.1997.  Latvijas Policijas akadēmija, Jurista kvalifikācija   


Papildus izglītība:

09.2011. – 06.2012.   Biznesa augstskolā Turība,Tiesību zinātnes - profesionālā maģistra izglītības studiju programma


Darba pieredze:

10.2011 - līdz šim brīdim  Pašnodarbinātais, individuāli praktizējošs jurists 

  • SIA "V.T.SERVISS" (konsultācijas, dokumentu projektu sagatavošana, pārstāvība tiesās);
  • SIA “LASKANA-MEŽS” (konsultācijas, dokumentu sagatavošana, interešu pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās);
  • SIA “CENTRS” (konsultācijas, līgumu un citu  dokumentu projektu sagatavošana, u. c.);
  • DzĪK "Mucenieku nams 30" (konsultācijas, dokumentu projektu sagatavošana - iesniegumi, atbildes, līgumi, kopsapulces protokoli, prasības pieteikumi, pārstāvība tiesās);
  • un darba pieredze citās lietās.

  03.1997. – 12.2010. Kuldīgas rajona prokuratūra, rajona prokurors

         

Valodu prasmes:                                               

                     Runāju          Saprotu            Rakstu

  Latviešu      dzimtā           dzimtā              dzimtā

  Krievu           labi                 labi                   labi

                                                                                                                           

Datorprasmes:

 MS Word, MS EXEL, MS Powerpoint, Google Chrome, Internet Explorer, eParaksts, u.c.


Citas prasmes:                                                                                                      

  • argumentēšanas un pārliecināšanas prasmēs pirmstiesas pārrunās.
  • A/B/C  - kategorijas autovadītāja apliecība.             

Izveidoja SIA Helio Media

 .