Andris Urbāns
Individuāli praktizējošs jurists


Jurists, ar lielu darba pieredzi un ilgstošā laika posmā iegūtām zināšanām juridiskajos jautājumos, sniedz dažāda veida juridiskos pakalpojumus.

Profesionālā darbība tiek  nodrošināta  un  ievērota Konfidenciolitāte, neatklājot  informāciju par klientu (klienta identitāti, sarunu saturu, profesionālo viedokli par klientu, ierakstu materiālus utt.) bez klienta piekrišanas.

Visam ir savs iespējamais atrisinājums. Neizprotamai, neskaidrai un/vai neatrisināmāi situācijai. Strīdam, konfliktam, vai jebkādai citai iespejamai neskaidrībai. 

Juridiskie risinājumi:

  • visa veida līgumu un/vai vienošanās izstrādē,  izvērtēšana un korekcijas veikšanā (uzņēmuma līgumi, pirkuma līgumi, nomas līgumi, īre līgumi, ieskaita līgumi, sadarbības līgumi, medību līgumi, un citi);
  • juridiskais atbalsts uzņēmumiem (reģistrācija, izmaiņu veikšana, u.c.);
  • administratīvo aktu izvērtēšana un apstrīdēšanā;
  • patērētāju tiesību aizsardzība (sūdzību un/vai iesniegumu sastādīšana);
  • pārstāvībā tiesās administratīvo vai civiltiesisko strīdu risināšanā (prasības pieteikumi, pretprasības, paskaidrojumi, pieteikumi, izlīgums, apelācijas sūdzība, kasācijas, sūdzības,  u.c.;
  • konsultācijas sniegšana dažāda veida juridiskā rakstura jautājumos.

Esmu atvērts darba, un sadarbības, piedāvājumiem.

 Labprāt saņemtu Jūsu atsauksmi. Publicēt atsauksmi profilā. 


JAUNATNES RITEŅBRAUKŠANAS KLUBS

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

lūdz juridiskām un fiziskām personām palīdzēt ar finansējumu jaunajiem sportistiem. 

Mobilais tālrunis: (+371) 28114087