Andris Urbāns
Individuāli praktizējošs jurists

Jurists, ar lielu bdarba pieredzi un ilgstošā laika posmā iegūtām zināšanām juridiskajos jautājumos, sniedz dažāda veida juridiskos pakalpojumus.

Profesionālā darbība tiek nodrošināta un ievērota Konfidenciolitāte, neatklājot informāciju par klientu (klienta identitāti, sarunu saturu, profesionālo viedokli par klientu, ierakstu materiālus utt.) bez klienta piekrišanas.

Visam ir savs iespējamais atrisinājums. Neizprotamai, neskaidrai un/vai neatrisināmāi situācijai. Strīdam, konfliktam, vai jebkādai citai iespejamai neskaidrībai. 

Juridiskie risinājumi:

  • visa veida līgumu un/vai vienošanās izstrādē,  izvērtēšana un korekcijas veikšanā (uzņēmuma līgumi, pirkuma līgumi, nomas līgumi, īre līgumi, ieskaita līgumi, sadarbības līgumi, medību līgumi, un citi);
  • juridiskais atbalsts uzņēmumiem (reģistrācija, izmaiņu veikšana, u.c.);
  • administratīvo aktu izvērtēšana un apstrīdēšanā;
  • patērētāju tiesību aizsardzība (sūdzību un/vai iesniegumu sastādīšana);
  • pārstāvībā tiesās administratīvo vai civiltiesisko strīdu risināšanā (prasības pieteikumi, pretprasības, paskaidrojumi, pieteikumi, izlīgums, apelācijas sūdzība, kasācijas, sūdzības,  u.c.;
  • konsultācijas sniegšana dažāda veida juridiskā rakstura jautājumos.


Esmu atvērts darba, un sadarbības, piedāvājumiem.


Mobilais tālrunis: (+371) 28114087

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

meklē sadarbības partnerus un sponsorus