Civiltiesības

Civiltiesību jurists


# Konsultācijas juridiskajos jautājumos

 # Līgumu un/vai vienošanās projektu sagatavošana, korekcijas, riska faktoru izvērtēšana 

 # Zaudējumu atlīdzība

 # Mantojuma lietas

 # Darbs ar Debitoriem (konsultācijas parādu piedziņas procesos)

 # Patērētāju tiesību aizsardzība

 # Fiziskās personas maksātnespēja

 # Juridiskās personas  maksātnespēja

 # jebkādas citas lietas


      Dokumentu sagatavošana, korekcija, izvērtēšana, informācijas sniegšana.

     Situācijas apzināšana, izvērtēšana, atzinuma, un rīcības plāna sniegšana.


Administratīvās tiesības 


 

# Konsultācijas (administratīvie pārkāpumi, administratīvie akti, iestādes lēmumi)

 # Iesniegumi

 # Sūdzības

 # Paskaidrojumi 

 # Apelācijas sūdzības

 

      Situācijas apzināšana, izvērtēšana, atzinuma, un rīcības plāna sniegšana.

     Dokumentu sagatavošana, korekcija, izvērtēšana, analītiskās informācijas sniegšana.


Tiesvedība un klientu interešu pārstāvēšana

Tiesvedība un klientu interešu pārstāvēšana


 # Prasības pieteikumi

 # Pieteikumi

 # Pretprasības

 # Paskaidrojumi (prasībai, pretprasībai, apelācijai, kasācijai)

 # Apelācijas sūdzības

 # Kasācijas sūdzības

 # Fizikās un/vai juridiskās personas intereses pārstāvība:  tiesās, šķīrējtiesās, valsts iestādēs

 

Tiesvedības dokumentu sagatavošana, korekcija, izvērtēšana, informācijas sniegšana.