JURIDISKO DOKUMENTU PARAUGI

Piedāvāju sagatavotos dokumenta paraugus (projektus un/vai šablonus), kurus  varat pielāgot Jūsu esošajai situācijai vai nepieciešamām vajadzībām: 

===>  LĪGUMI  <===
===>  VIENOŠANĀS  <===
===>  BRĪDINĀJUMI  <===  
===>  PIETEIKUMI  <===
===>  PASKAIDROJUMI  <===
===>  IZLĪGUMI  <===
===>  IESNIEGUMI  <=== 
===>  PRETENZIJAS  <===  
===>  AKTI  <=== 
===>  CITI  <===


Gadījumā, ja Jums rodas jebkādi apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešams veikt izmaiņas sagatavotā dokumenta projektā vai jebkurā saņemtajā juridiskajā dokumentā, vai arī rodas kādi papildus jautājumi par konkrēto dokumentu, tad droši varat uzdot savus jautājumus, zvanot uz tālruni (+371) 29644002, vai nosūtot informāciju (jautājumus, u.c.)  uz  WhatsApp  vai e-pastu: [email protected]  .
      

P.S.: Jā neatradat vajadzīgo juridiskā dokumenta paraugu un/vai ir radusies nepieciešamība pēc kāda konkrēta dokumenta projekta sagatavošanas, tad varu Jums šo nepieciešamo dokumentu sagatavot.