JURIDISKO DOKUMENTU PARAUGI

Sagatavotie dokumenta paraugi (projektus un/vai šablonus), kurus  iespējams pielāgot konkrētai situācijai vai nepieciešamām vajadzībām: 

 LĪGUMI VIENOŠANĀS PRETENZIJAS PRASĪBAS PIETEIKUMI  PIETEIKUMI   

PASKAIDROJUMI IZLĪGUMI IESNIEGUMI 

AKTI BRĪDINĀJUMI CITI  


==================================================

JAUNATNES RITEŅBRAUKŠANAS KLUBS

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

lūdz juridiskām un fiziskām personām palīdzēt ar finansējumu jaunajiem sportistiem. 

Mobilais tālrunis: (+371) 28114087