===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

PRASĪBAS PIETEIKUMI

Prasības pieteikums brīdinājuma kārtībā, prasības pieteikums vienkāršotās proceduras kārtībā par naudas piedziņu, prasības pieteikums šķīrējtiesā par parāda un līgumsoda piedziņu, un citi.


P.S.: Jā neatradat vajadzīgo juridiskā dokumenta paraugu un/vai ir radusies nepieciešamība pēc kāda konkrēta dokumenta projekta sagatavošanas, tad varu Jums šo nepieciešamo dokumentu sagatavot.