===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

PRASĪBAS PIETEIKUMI

Prasības pieteikuma pareiza sastādīšana un tajā iekļautais strīda izklāsts var būtiski ietekmēt tiesvedību. 

Jebkurā gadījumā tam ir jāatbilst likumā noteiktajām prasībām. Informācija, kas jāiekļauj prasības pieteikumā tiesai, ir uzskaitīta Civilprocesa likuma 128. pantā.

Prasības pieteikumā jābūt norādītai prasībai un visiem prasījumiem; apstākļiem, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumiem, kas tos apstiprina; ziņām par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā; likumiem, ar kuriem prasība pamatota; pieteikuma sastādīšanas laikam un citām ziņām, kas nepieciešamas lietas izskatīšanai.


Mobilais tālrunis: (+371) 28114087

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY meklē sadarbības partnerus un/vai sponsorus.

Web-Stat web traffic analysis