PRASĪBAS PIETEIKUMI

Prasības pieteikuma pareiza sastādīšana un tajā iekļautais strīda izklāsts var būtiski ietekmēt tiesvedību. 

Jebkurā gadījumā tam ir jāatbilst likumā noteiktajām prasībām. Informācija, kas jāiekļauj prasības pieteikumā tiesai, ir uzskaitīta Civilprocesa likuma 128. pantā.

Prasības pieteikumā jābūt norādītai prasībai un visiem prasījumiem; apstākļiem, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumiem, kas tos apstiprina; ziņām par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā; likumiem, ar kuriem prasība pamatota; pieteikuma sastādīšanas laikam un citām ziņām, kas nepieciešamas lietas izskatīšanai. Labprāt saņemtu Jūsu atsauksmi. Publicēt atsauksmi profilā. 

JAUNATNES RITEŅBRAUKŠANAS KLUBS

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

lūdz juridiskām un fiziskām personām palīdzēt ar finansējumu jaunajiem sportistiem. 

Mobilais tālrunis: (+371) 28114087