IZLĪGUMI

Saskaņā ar Civillikuma 1881. pantu ar izlīgumu saprot līgumu, ar kuru tā dalībnieki kādu apstrīdamu vai kā citādi apšaubāmu savstarpēju tiesisku attiecību, savstarpēji piekāpdamies, pārvērš par neapstrīdamu un neapšaubāmu.  Savukārt no Civilprocesa likuma 226. panta izriet, ka izlīgums ir pušu rakstveida vienošanās civilprocesa ietvaros, ar kuru tiek izbeigta uzsāktā civillieta. Izlīgums ir pušu starpā esošā strīda risinājums, kas ir noformējams rakstveidā. Izlīguma noslēgšana civilprocesā tiek uzskatīta par strīda risinājumu tiesas kārtībā. Ja puses noslēdz vienošanos par pušu starpā esošo strīdu vēl pirms vēršanās tiesā, tad uzskatāms, ka puses ir izlīgušas ārpustiesas kārtībā.

Dažos vārdos:

  • Izlīgums ir pušu rakstveida vienošanās civilprocesa ietvaros, ar kuru tiek izbeigta uzsāktā civillieta.
  • Izlīgums civilprocesa kārtībā ir iespējams gandrīz vai jebkura strīda risināšanā, izņemot likumā noteiktos gadījumus.
  • Izlīgumu puses iesniedz tiesā. Ja izlīgums tiek parakstīts tiesas sēdē, tad ir nepieciešams piedalīties abām pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  • Ja puses noslēdz izlīgumu civilprocesa ietvaros, civillieta tiek izbeigta un pusēm tiek atgriezta puse no samaksātās valsts nodevas.
  • Civilprocesa ietvaros noslēgtajam izlīgumam ir tāds pats juridiskais spēks kā tiesas spriedumam.

 Labprāt saņemtu Jūsu atsauksmi. Publicēt atsauksmi profilā. 

JAUNATNES RITEŅBRAUKŠANAS KLUBS

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

lūdz juridiskām un fiziskām personām palīdzēt ar finansējumu jaunajiem sportistiem. 

Mobilais tālrunis: (+371) 28114087