===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

PASKAIDROJUMI

Paskaidrojums ir viens no līdzekļiem lietas patieso apstākļu, konkrēto faktu un atziņu noskaidrošanai. Iespēja aizsargāties pret  izvirzītajiem prasījumiem, veikto rīcību, pārmetumiem. Iespēja konkretajā lietā sniegt savu viedokli, pierādījumus un faktus, kā arī atziņas.


Mobilais tālrunis: (+371) 28114087

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY meklē sadarbības partnerus un/vai sponsorus.

Web-Stat web traffic analysis