===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

IESNIEGUMI

Iesniegums VID par saimnieciskās darbības veicēja prognozētajiem ceturkšņa ienākumiem, iesniegums tiesai par Izpildu raksta izsniegšanu, iesniegums tiesai par krimināllietas izskatīšanu bez liecinieka klātbūtnes, iesniegums Zvērinātam tiesu izpildītājam par Izpildu dokumentu pieņemšanu izpildei, iesniegums Zvērinātam tiesu izpildītājam par Bankas konta atbloķēšanu, un citi.