IESNIEGUMI

Iesniegums ir oficiāls raksts, ko persona iesniedz iestādei, uzņēmumam, organizācijai vai amatpersonai, lai kaut ko ieteiktu, lūgtu, paziņotu vai par kaut ko sūdzētos.

Iesniegumam jābūt lietišķam, tā rakstītājam jānorāda obligātie rekvizīti un jāievēro pieklājības normas. Iesnieguma tekstam ir jābūt precīzam, konkrētam un nepārprotamam. Iesniegumu raksta literārā valodā, bez gramatikas kļūdām, ievērojot lietišķo stilu.

Sagatavojot iesniegšanai kādā institūcijā iesniegumu, ir jāievēro noteiktas prasības, lai iesniegumam būtu juridisks spēks, pretējā gadījumā šis iesniegums nav saistošs. Tādēļ iesniegumā svarīgs ir ne tikai tā saturs, bet arī obligātās satura sastāvdaļas jeb rekvizīti, kuru mērķis ir nodrošināt iespēju identificēt konkrētā iesnieguma iesniegšanas laiku un tā autoru.
 Labprāt saņemtu Jūsu atsauksmi. Publicēt atsauksmi profilā. 

JAUNATNES RITEŅBRAUKŠANAS KLUBS

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

lūdz juridiskām un fiziskām personām palīdzēt ar finansējumu jaunajiem sportistiem. 

Mobilais tālrunis: (+371) 28114087