===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

BRĪDINĀJUMI

Brīdinājums ir pietiekami svarīga informācija, kas laikus tiek sniegta ar mērķi izdarīt koriģējošu iedarbību uz nākotnes notikumiem. 

Brīdinājums ---> arī atgādinājums  par iestājušos saistību izpildi  un šīs saistības labpratīgu izpildījumu zināmā termiņā un kārtībā. 

Aicinājumu veikt zināma rakstura darbības izpildījumu ir iespējams veikt arī ar rakstveida Uzaicinājumu starpniecību.


Mobilais tālrunis: (+371) 28114087

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY meklē sadarbības partnerus un/vai sponsorus.