Cenas
juridiskajiem pakalpojumiem.

Juridiskie pakalpojumi:

Cena EUR

Iesniegumi, atbildes, uzaicinājumi

no 50,-

Dokumentu korekcija, atzinumu sniegšana

no 50,-

Pretenzijas, iebildumi, pirmstiesas brīdinājumi (atkarībā no sarežģītības un steidzamības)

no 50,-

Līgumu un/vai Vienošanās sagatavošana, korekcija, atzinums (atkarībā no sarežģītības un steidzamības)

no 50,-

Nekustama īpašuma pirkuma līgums (atkarībā no sarežģītības un steidzamības)

no 100,-

Nekustama īpašuma cerību pirkuma līgums / rokasnaudas līgums

no 100,-

Pieteikumi  tiesai (atkarībā no sarežģītības un steidzamības)

no 50,-

Pieteikums par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

no 10,-

Prasības pieteikums vienkāršotās procedūras kārtībā  (saskaņā ar Civilprocesa likuma 30.3 nodaļu - Prasījumi, kas nepārsniedz naudas summu 2500,- EUR)

no 50,-

Prasības pieteikums (vispārējās jurisdikcijas tiesā vai šķīrējtiesā)

      no 100,-

Paskaidrojums vai atsauksme (uz tiesā iesniegto prasības pieteikumu)

      no 100,-
Pieteikums tiesā par parādnieka fiziskās personas maksātnespēju  pēc vienošanās
Pieteikums tiesā par parādnieka (vai Kreditora) juridiskās personas maksātnespēju

 pēc vienošanās

Dažādu dokumentu sagatavošana un komunikācija Maksātnespējas procesā  (sarakste ar administratoru, dažādu pieteikumu, saistības dzēšanas plānu, u.c.)          pēc
    vienošanās
Kreditora prasījums

no 50,-

Apelācijas, kasācijas, sūdzība (atkarībā no sarežģītības un steidzamības)

no 50,-

Izlīgums (civillietās)

no 50,-

Pārstāvība:

  • attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
  • valsts institūcijām;
  • zvērinātiem notāriem;
  • advokātiem;
  • tiesā;
  • u.c.

no 50,-

Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai Uzņēmumu Reģistrā

pēc vienošanās

Grozījumi Uzņēmumu Reģistrā

pēc vienošanās

Administratīvās sūdzības (atkarībā no sarežģītības un steidzamības)

      no 100,-

Juridiskais atbalsts  ---> Juridiskām (Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, Dzīvokļu īpašnieku biedrībām, Zemnieku saimniecībām, Individuāliem komersantiem, u.c.) personām, un/vai fiziskām personām

pēc vienošanāsNorādītām cenām ir informatīvs.  

Pakalpojuma cenas nav "iekaltas akmenī".JAUNATNES RITEŅBRAUKŠANAS KLUBS

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 

lūdz juridiskām un fiziskām personām palīdzēt ar finansējumu jaunajiem sportistiem. 

Mobilais tālrunis: (+371) 28114087