Cenas
juridiskajiem pakalpojumiem.

Juridiskie pakalpojumi:

Cena EUR


Jurista konsultācija

pēc vienošanās

Iesniegumi, atbildes, uzaicinājumi

no 30,-

Dokumentu analīze, korekcijas

no 50,-

Pretenzijas, iebildumi, pirmstiesas brīdinājumi

no 50,-

Līgumu sagatavošana (atkarībā no līguma sarežģītības)

no 50,-

Nekustama īpašuma pirkuma līgums (atkarībā no līguma sarežģītības)

no 50,-

Nekustama īpašuma cerību pirkuma līgums / rokasnaudas līgums

no 50,-

Pieteikumi (atkarībā no sarežģītības)

no 50,-

Prasības pieteikums saistības izpilde brīdinājuma kārtībā

no 20,-

Prasības pieteikums vienkāršotās procedūras kārtībā

(saskaņā ar Civilprocesa likuma 30.3 nodaļu - Prasījumi, kas nepārsniedz naudas summu 2500,- EUR)

no 50,-

Prasības pieteikums tiesā (rajona tiesā)

no 50,-

Prasības pieteikums tiesā (apgabaltiesā)

no 100,-

Prasības pieteikums šķīrējtiesā

no 50,-

Apelācijas, kasācijas, sūdzība

no 150,-

Prasības pieteikums par fiziskās personas maksātnespēju

no 100,-

Prasības pieteikums par juridiskās personas maksātnespēju

no 150,-

Maksātnespējas lietas vadīšana

(sarakste ar administratoru, dažādu pieteikumu, saistības dzēšanas plānu, un citu dokumentu sagatavošana)

no 50,-

Kreditora prasījums

no 50,-

Pārstāvība:

  • attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
  • valsts institūcijām;
  • zvērinātiem notāriem;
  • advokātiem;
  •  tiesā;
  • u.c.

no 80,-

Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai Uzņēmumu Reģistrā

pēc vienošanās

Grozījumi Uzņēmumu Reģistrā

50,-

Vienošanās

no 50,-

Izlīgums (civillietās)

no 50,-

Administratīvās sūdzības

no 80,-

Juridiskā apkalpošana juridiskās personas, un/vai fiziskās personas

pēc vienošanās


Norādītām cenām ir informatīvs raksturs.Mobilais tālrunis: (+371) 28114087

GOLDINGEN CYCLING ACADEMY meklē sadarbības partnerus un/vai sponsorus.