===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

VIENOŠANĀS

Vienošanās par parāda atmaksu, vienošanās par darba izbeigšana, un citi.