===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

VIENOŠANĀS

Vienošanās par parāda atmaksu, vienošanās par darba izbeigšana, un citi.


P.S.: Jā neatradat vajadzīgo juridiskā dokumenta paraugu un/vai ir radusies nepieciešamība pēc kāda konkrēta dokumenta projekta sagatavošanas, tad varu Jums šo nepieciešamo dokumentu sagatavot.