===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

AKTI

Akts par savstarpējo norēķinu, telpas nodošanu-pieņemšanu un citi.